ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

PDFPrintE-mail

 

ภาพรวมฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

You are here: Home Gallery แกลอรี 3D ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง