ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

นพวารแม่พระสายจำพวก - 1

PDFPrintE-mail

บทภาวนาของวันที่สี่

          โอ้ พระนางมารีมารดาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระนางที่ได้ทรงประทานสายจำพวกแก่ข้าพเจ้า พระนางทรงรู้ถึงความอ่อนแอและนิสัยชั่วร้ายของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าวางใจในพระนางและขอหลบมาพึ่งภายใต้ การอารักขาของพระนางพระมารดาศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาคารแมล โปรดอย่างเมินเฉยต่อคำวิงวอนในยามทุกข์ร้อนของข้าพเจ้า แต่โปรดช่วยให้พ้นภัยทั้งสิ้นด้วยเถิด อาแมน

 

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


บทภาวนาของวันที่ห้า

            โอ้ ราชินีและความสวยสดงดงามแห่งคารแมล สายพระเนตรของพระนาง เปี่ยมไปด้วยความรักและความอ่อนหวานและให้ความหวัง ประดุจแสงอาทิตย์ที่ให้สีสดแก่ดอกไม้ สายพระเนตรของพระนางก็ประทานพละกำลังและความสวยงามแก่วิญญาณ ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ต่อพระพักตร์พระนางเสมอไปเทอญ โอ้ พระมารดาที่รัก โปรดทอดพระเนตรอันเมตตามายังข้าพเจ้าด้วยเทอญ อาแมน

 

วันทามารีอา....(สามจบ)

พระนางผู้เป็นดอกไม้แห่งคารแมล  ช่วยวิงวอนเทอญ

พระนางผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องและสวยงาม  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไร่องุ่นซึ่งผลิดอกสพรั่ง  ช่วยวิงวอนเทอญ

แสงรุ่งเรืองแห่งสวรรค์  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาพระเจ้า  ช่วยวิงวอนเทอญ

ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าพระนาง  ช่วยวิงวอนเทอญ

มารดาแห่งจอมราชัน  ช่วยวิงวอนเทอญ

โปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาของคารแมลเสมอ  ช่วยวิงวอนเทอญ

ดาราสมุทร  ช่วยวิงวอนเทอญ


(Page 2 of 3)
You are here: Home บทภาวนา บทภาวนาทั่วไป นพวารแม่พระสายจำพวก - 1