พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
นักบุญ เดือนกันยายน
นักบุญ เดือนกันยายน

นักบุญ เดือนกันยายน (29)

ต้านตาบอด, ต้านไส้เลื่อน, ต้านโรคระบาด, ช่างทำผม

นักบุญฟินบาร์

     ท่านเป็นบุตรของช่างฝีมือนาม อาเมอร์กิน และท่านหญิงแห่งราชสำนักไอริช

Page 1 of 3
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day กันยายน