ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
Thursday, 03 November 2011 11:41

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 11 กันยายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)
นักบุญ สเปรานเดีย
 
     ท่านเป็นฐาติของนักบุญ อูบัลดุส บัลดัซซินี ส่วนตัวท่านเองนั้นเป็นแม่ชี ที่ ซินโกลี อโนโคนา ในมณรัฐพระสันตะปาปา หรือคือที่ประเทศอิตาลีในปัจจุบันนี่เอง ท่านเป็นอธิการิณีอาราม และเป็นผู้ถึงฌาน ที่ได้รับมาซึ่งนิมิตต่างๆ และหนึ่งในนิมิตที่ท่านได้รับ ได้กล่าวบอกให้ท่านแต่งกายด้วยชุดหนังหมูห่มกาย โดยหันส่วนขนแข็งเข้าหาเนื้อกายท่าน และใช้โซ่ต่างแทนเข็มขัดทำเป็นสายรัดผูกห่อหุ้มหนังหมูนั้นไว้ 
   ท่านเสียชีวิตในปี 1276 ด้วยสาเหตุทางธรรมชาติ หากแต่ศพของท่านได้หาเน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาแต่อย่างใดไม่ ซึ่งนั่นก็เป็นข้อพิสูจน์อันดึถึงความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเป็น

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day กันยายน นักบุญที่ฉลอง วันที่ 11 กันยายน