Thursday, 03 November 2011 11:47

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 13 กันยายน

Written by  Administrator
Rate this item
(1 Vote)

นักบุญ ยอห์น คริโซสโตม

องค์อุปถัมภ์ : ต้านโรคล้มบ้าหมู, คอนแสตนติโนเปิล, อิชแทนบูล, นักเทศน์, นักพูด, ผู้พูด, ผู้บรรยาย
สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : ผึ้ง, นกเขา, กระทะ
      ชื่อร่วมสมญานามของท่านมีความหมายแปลว่า ปากทองคำ ของขวัญจากพระเจ้า บิดาของท่านเสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังเยาว์วัยอยู่ ยังผลให้ท่านถูกชุบชูเลี้ยงดูโดยมารดาที่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านหนึ่ง ท่านได้รับการศึกษาอย่างดี และได้เรียนรู้เรื่องวาทศิลป์จาก ลิบานิอุส ผู้เป็นหนึ่งในนักพูดที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้น ท่านได้เข้าเป็นนักพรต นักเทศน์ และออกบวชเป็นพระสงฆ์ เป็นเวลานานร่วม 12 ปีในซีเรีย ซึ่งขณะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น ท่านก็ประสบปัญหาโรคเกี่ยวกับกระเพาะ ที่สร้างปัญหาให้กับท่านไปจนชั่วชีวิตที่เหลือ
    ท่านได้รับสมญานาม “ปากทองคำ” จากบทสวดมนต์ของท่าน และในยามที่ท่านต้องอธิบายพระคัมภีร์บทใดก็ตาม ท่านก็สามารถกระทำได้อย่างรู้แจ้งเห็นจริง และกระจ่างชัด รวมถึงในบางครั้งท่านใช้เวลาอธิบายพูดเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงได้อย่างมิรู้เหนื่อยหรือหยุดหย่อนได้อีก ท่านถูกยกให้เป็นพระบิชอปประจำกรุงคอนแสตนติโนเปิล ในปี 398 ด้วยความไม่เต็มใจเท่าไหร่ของตัวท่าน ยังผลให้ท่านไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองกับจักวรรดิด้วย 
    ท่านคอยวิพากษ์วิจารณ์บรรดาเศรษฐีผู้ร่ำรวย หากแต่ไม่ยอมเอื้อเฟือแบ่งปันให้คนยากจน ท่านได้มีส่วนต่อสู้ผลักดันในการฟื้นฟูปฏิรูประเบียบของบรรดาพระนักบวชใหม่ ร้องเรียกหาซึ่งความสัตย์ซื่อในการถือครองชีวิตคู่ และกระตุ้นเร่งเร้าเรื่องความยุติธรรม และความใจบุญสุนทาน 
   ท่านได้ขึ้นเป็นอาร์คบิชอป และ สังฆบิดร ของกรุงคอนแสตนติโนเปิล มีส่วนฟื้นฟูบทวจนพิธีกรรมในภาษากรีก และได้เป็นบิดากรีกแห่งคริสตจักร และได้รับการประกาศเป็นปราชญ์แห่งศาสนจักร ในปี 451 
    บทสวดมนต์ของท่านทำให้บรรดาชนชั้นสูงไม่พอใจที่ถูกกระทบ และพวกเค้าเหล่านั้นได้กดดันขับไล่ท่านให้ไปจากสังฆมณฑลที่ท่านอยู่ ยังผลให้ท่านถูกขับไล่ไปอยู่ใน ไพธิอุส และมรณภาพระหว่างทางไปที่นั่น
Administrator

Latest from Administrator

back to top