-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 
Thursday, 03 November 2011 11:54

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 16 กันยายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

พระสันตะปาปา นักบุญ คอร์เนลิอุส

 
     องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านโรคลมชัก, ต่อต้านอาการปวดในหู, ต่อต้านอาการชักกระตุก, ต่อต้านไข้, ปศุสัตว์, สัตว์ในครัวเรือน
     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : พระสันตะปาปาถือแตรสงคราม หรือ เขาวัวในมือ, พระสันตะปาปากับวัวอยู่ใกล้ๆ
ท่านเป็นพระบิชอป และเป็นผู้ได้ขึ้นเป็นพระสันตะปาปาหนึ่งใน 21องค์แรกด้วย ท่านได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาในช่วงที่การเบียดเบียนยังเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ทั่วทุกระแหงแห่งหน ซึ่งนั่นหมายความว่าตำแหน่งพระสันตะปาปามีความเสี่ยงภัยอันตราย และเป็นเสมือนตำแหน่งถูกตีตราโทษประหารไว้แต่แรกแล้ว
    ท่านลงแรงทำงานอย่างหนักในช่วงเวลาของยุคแห่งผู้ไม่เชื่อ จ้องจับผิด และพร้อมผละละทิ้งความเชื่อ ท่านต่อสู้กับลัทธิโนวาเธี่ยน ที่ต่อต้านพระสันตะปาปา และเรียกจัดศาสนประชุมของบรรดาบิชอป เพื่อยืนยันสถนภาพอันเที่ยงธรรมถูกต้องของพระสันตะปาปา โดยท่านได้รับการสนับสนุนจากนักบุญ ไซพรีอัน และ นักบุญ ดิโอไนซิอุส ด้วย
     ท่านพร้อมต้อนรับผู้ละทิ้งศาสนาในช่วงของการเบียดเบียนแห่งเดซีอุส ให้กลับมาใหม่ ซึ่งจากเอกสารการจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็ได้ยืนยันถึงอำนาจอันเบ็ดเสร็จในฐานะพระสันตะปาปาของท่าน ท่านถูกขับไล่โดยเจ้าหน้าที่ทางโรมัน เพื่อเป็นการลงโทษบรรดาคริสต์ศาสนิกชน ด้วยความเชื่อว่าพวกคริสตชนเรียกร้องให้พระเจ้าส่งโรคระบาดมาลงโทษบรรดาผู้คนในโรม ซึ่งสุดท้ายท่านเองก็มรณภาพเยี่ยงมรณะสัขขีไปอีกท่านหนึ่ง
     จากเอกสารของคอร์เนลิอุส ทำให้เราทราบถึงสัดส่วนขนาดของโบสถ์ในโรมในยุคดังกล่าว ว่ามีพระสงฆ์ 46 รูป มีสังฆานุกร 7 นาย รองสังฆานุกร 7 นาย และคริสต์ศาสนิกชนอีกกว่า 5 หมื่นชีวิต

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day กันยายน นักบุญที่ฉลอง วันที่ 16 กันยายน