ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
Thursday, 03 November 2011 12:16

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 21 กันยายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญมัทธิว อัครสาวก

     องค์อุปถัมภ์ : การบัญชี, การธนาคาร, พนักงานบัญชี, ผู้จัดการด้านการเงิน, ยาม, ผู้รักษาความปลอดภัย, งานธุรกรรม, พนักงานการเงิน, คนเก็บภาษี, คนกลาง

     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : ถุงเงิน, กษัตริย์, หลาว, ชายถือเงิน, ถุงเหรียญเงิน, กล่องใส่เงิน, กระเป๋าเงิน, หอก, หอกปลายขวาน, ทูตสวรรค์ถือปากกาหรือขวดหมึกอยู่, ขวดหมึก, ดาบ, ชายหนุ่ม, ชายมีปีก

   

       นักบุญมัทธิวเป็น 1 ในอัครสาวก 12 องค์ของพระเยซูเจ้า และเป็นผู้ประพันธ์พระวรสารเล่มแรกเขียนเป็นภาษาฮีบรู 
   ท่านเป็นบุตรชายของแอลฟีอุส เป็นคนเก็บภาษีอาศัยอยู่ในเมืองคาเปอร์นาอูม เมืองเดียวกับที่พระเยซูเจ้าอยู่ เขาเป็นชาวยิวแต่ทำงานให้กับชาวโรมัน ผู้ซึ่งกดขี่ข่มเหงชาวยิว ด้วยเหตุนี้ ประชาชนชาวยิวจึงเกลียดเขา และไม่ต้องการทำกิจการอะไรกับเขา และด้วยธรรมชาติของอาชีพคนเก็บภาษี ก็เปรียบได้ดังคนที่นำความอัปยศอดสู มาสู่สาธารณชนอยู่แล้ว แต่พระเยซูเจ้าไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นต่อมัทธิว วันหนึ่งพระองค์เห็นเขากำลังนั่งทำงานอยู่ และตรัสว่า
“จงตามเรามาเถิด” 

    ท่านก็ได้ทิ้งเงินและตำแหน่ง เพื่อติดตามพระองค์ ท่านมัทธิวเองมองเห็นความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นจอมกษัตริย์ในพระเยซูเจ้า เขาได้เลี้ยงอาหารค่ำพระองค์ และเชื้อเชิญเพื่อนๆที่ทำงานอาชีพเดียวกันมาพบพระองค์ 


    หน้าที่สำคัญของสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้าผู้นี้ก็คือ “การถ่ายทอดข่าวดีหรือพระวรสาร” หลังจากการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าแล้ว ท่านก็คงได้ทำการรวบรวมเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตของพระเยซูเจ้าและได้พยายามจัด “สุนทรพจน์” ต่างๆ ของพระองค์เข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัย “คำที่เป็นกุญแจสำคัญ” สำหรับสุนทรพจน์แต่ละเรื่อง ส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้ “ข่าวดี - พระวรสาร” ได้ช่วยทำให้บรรดาคริสตชนรุ่นแรกๆ ได้มีความเข้าใจในเนื้อหาของพันธสัญญาเดิมได้ดี และถูกต้องยิ่งขึ้น 

    เราเชื่อกันว่า นักบุญมัทธิว คงจะได้เขียนพระวรสารของท่านเป็นภาษาอาราเมอิก และโดยอาศัยพระวรสารนี้เอง ที่ท่านได้พยายามชี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้า คือพระผู้ไถ่ ที่บรรดาผู้ชอบธรรมในพระธรรมเก่าตั้งหน้าตั้งตาคอยกัน นอกนั้นท่านยังชี้แสดงให้เห็นถึงฐานะของพวกคริสตชนอีกด้วย คือพระศาสนจักรต่อบทบัญญัติและจารีตของพันธสัญญาเดิม พระวรสารของท่านเป็นพระวรสารแห่ง “พระอาณาจักรของพระเจ้า” เป็นพระวรสารที่ทำให้พันธสัญญาเดิม สำเร็จบริบูรณ์ในองค์พระคริสตเจ้า เป็นพระวรสาร แห่ง “มหาบุญลาภ 8 ประการ” และสุนทรพจน์ที่พระเยซูเจ้าได้ทรงปราศรัยกับมหาชนบนภูเขา เป็นพระวรสารแห่ง “นิทานเปรียบเทียบเรื่องเมืองสวรรค์” และ “การพิพากษาสุดท้าย” เป็นพระวรสารของพระศาสนจักร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานศิลาหรือนักบุญเปโตร และสุดท้ายเป็นพระวรสารแห่ง “ธรรมล้ำลึกของพระศาสนจักร”


ท่านได้เป็นมรณสักขีโดยสิ้นใจด้วยการถูกตัดศีรษะด้วยขวาน หลังเทศนาสั่งสอนท่ามกลางชาวยิวในประเทศเอธิโอเปียเป็นเวลา 15 ปี

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day กันยายน นักบุญที่ฉลอง วันที่ 21 กันยายน