ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
นักบุญ เดือนกันยายน
นักบุญ เดือนกันยายน

นักบุญ เดือนกันยายน (29)

ต้านตาบอด, ต้านไส้เลื่อน, ต้านโรคระบาด, ช่างทำผม

นักบุญฟินบาร์

     ท่านเป็นบุตรของช่างฝีมือนาม อาเมอร์กิน และท่านหญิงแห่งราชสำนักไอริช

Page 1 of 3
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day กันยายน