จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
นักบุญ เดือนกันยายน
นักบุญ เดือนกันยายน

นักบุญ เดือนกันยายน (29)

ดาบเล่มที่ 2 ที่ทิ่มแทงดวงหทัยของพระนางคือ การที่ต้องพาพระเยซูเจ้าหนีไปประเทศอียิปต์ เพื่อให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของ เฮโรด
เมื่อพระเยซูคริสต์ถูกตัดสินให้ประหารด้วยการตรึงบนไม้กางเขน เขาก็นำพระองค์ไปโบยตีด้วยแส้หนังตามวิธีลงโทษนักโทษประหาร

นักบุญ ยอห์น คริโซสโตม

องค์อุปถัมภ์ : ต้านโรคล้มบ้าหมู, คอนแสตนติโนเปิล, อิชแทนบูล, นักเทศน์, นักพูด, ผู้พูด, ผู้บรรยาย
นักบุญไอล์เบ
    ท่านเป็นศิษย์ของนักบุญแพทริค ท่านเป็นผู้แพร่ธรรมผู้แสนจะกระตือรือร้น
นักบุญ สเปรานเดีย
 
     ท่านเป็นฐาติของนักบุญ อูบัลดุส บัลดัซซินี ส่วนตัวท่านเองนั้นเป็นแม่ชี ที่ ซินโกลี อโนโคนา

นักบุญ ซัลวิอุส แห่ง อัลบี

     ท่านเป็นบิชอปแห่งอัลบี และเป็นพระสหายของพระสันตะปาปา เกรเกอรี่ ที่ 1 เดอะ เกรท
Page 2 of 3
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day กันยายน