จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
นักบุญ เดือนกันยายน
นักบุญ เดือนกันยายน

นักบุญ เดือนกันยายน (29)

นักบุญ กิเลส แห่ง แคสทาเนด้า
องค์อุปถัมภ์ :
ผู้พิการ

     ท่านเกิดมาในครอบครัวชนชั้นสูงในเอเธนส์ และมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 7-8

Page 3 of 3
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day กันยายน