จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
Tuesday, 27 March 2012 12:12

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 25 กุมภาพันธ์

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ ทาราซิอุส แห่ง คอนสแตนติโนเปิล

     ท่านเกิดมาในครอบครัวตระกูลขุนนางแห่งไบเซนไทน์ ตัวท่านได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเสมียนประจำราชสำนัก ประจำพระองค์ ของพระจักพรรดิ พระเจ้าคอนสแตนตินที่ 4 และจักพรรดินี อีเรเน่ ถึงแม้จะเป็นข้าราชสำนักผู้มีตำแหน่งที่สูงส่ง และมีอำนาจทางการเมืองอย่างสูงในจักวรรดิ ท่านกลับละทิ้งชีวิตดังกล่าวมาถือพรต และใช้ชีวิตตามแบบฉบับของนักพรตแทน

     ท่านได้รับเลือกให้เป็นสังฆบิดรแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล หากแต่ท่านไม่อาจยอมรับความไว้วางใจที่ได้รับมอบนี้ได้ เมื่อเขตปกครองของท่านยังมิอาจเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันกับโรมได้อย่างสมบูรณ์อยู่ ซึ่งนั่นเป็นผลพวงมาจากผู้รับตำแหน่งก่อนหน้าท่านนั่นเอง ท่านได้ทำการเรียกประชุมสภาในวันที่ 1 สิงหาคม ปี 786 ถกว่าด้วยเรื่องของรูปแทนพระเจ้า หากแต่เกิดการโต้เถียงขัดแย้งรุนแรงขึ้น ก่อนจะมาทบมวนเริ่มกันใหม่ในปี 787 ในสภาไนซีอา โดยได้ข้อสรุปว่ารูปแทนพระเจ้า สัญลักษณ์ผลงานศิลปะที่สื่อแทนถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เรื่องที่ผิด และพระสันตะปาปาก็ลงนามรับรองด้วย

     ตัวท่านเองนั้นใช้ชีวิตอย่างถือเคร่งและสมถะ ท่านเสพทานอาหารอย่างเรียบง่ายแบบพื้นๆ และแต่เพียงเล็กน้อย แม้การพักผ่อนนอนหลับท่านก็ทำแต่เพียงเล็กน้อย และใช้เวลาไปกับการบำเพ็ญเพียรภาวนา อ่านหนังสือ อ่านพระคัมภีร์ และลงแรงทำงานเพื่อคริสตจักรเป็นสำคัญ ภริยาของท่านถูกจักพรรดิพรากไป และนำนางไปแต่งงานใหม่ ท่านได้กล่าวประณามการกระทำนั้น ยังผลให้ท่านถูกจับกุมตัวและถูกจองจำในคุก

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day กุมภาพันธ์ นักบุญที่ฉลอง วันที่ 25 กุมภาพันธ์