พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Tuesday, 27 March 2012 09:42

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 6 กุมภาพันธ์

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ เปาโล มิคิ

     ท่านเกิดมาในครอบครัวนายทหารที่มั่งคั่ง และเป็นบุตรชายของผู้นำทางการทหาร นายมิคิ ฮันดายู ตั้งแต่ในครั้งที่ชีวิตในวัยหนุ่ม ท่านก็ได้รับกระแสเรียก เรียกให้เข้าหาชีวิตทางศาสนา และได้เข้าร่วมกับคณะเยซูอิตตั้งแต่ปี 1580 ท่านได้รับการศึกษาในสถาบันการศึกษาของทางเยซูอิต ที่ อาซูชิ และ ทาคัตซูคิ ท่านเป็นนักพระคัมภีร์ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ หากแต่เมื่อถึงคราวที่สภาพการณ์ทางการเมืองแปรผันมองคริสตศาสนิกชนเป็นศัตรู ท่านก็ยังคงดำรงทำหน้าที่ของตนเองอยู่ จนกระทั่งท่านถูกจับกุมตัว และก่อนที่ท่านจะถูกนำไปประหารชีวิตนี่เอง ท่านร่วมกับคริสต์ศาสนิกชนท่านอื่นๆ จำต้องออกเดินกว่า 600 ไมล์ เพื่อเป็นการทรมาน และเป็นแบบอย่างบทเรียนกับผู้อื่น ซึ่งตลอดเส้นทางการเดินนี่เอง พวกท่านได้ร่วมกันขับบทเพลง เต เดอุม (Te Deum) ไปด้วย และท่านก็เป็นหนึ่งในกลุ่มมรณสัขขีแห่งนางาซากิด้วย

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day กุมภาพันธ์ นักบุญที่ฉลอง วันที่ 6 กุมภาพันธ์