“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
นักบุญ เดือนกุมภาพันธ์
นักบุญ เดือนกุมภาพันธ์

นักบุญ เดือนกุมภาพันธ์ (28)

พระสันตะปาปา นักบุญ ฮิลารี่

 ท่านเป็นที่เลื่องลือรู้จักถึงในฐานะผู้พิทักษฺปกป้องสิทธิ์อันชอบธรรมของบรรดาพระบิชอป

Page 1 of 2
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day กุมภาพันธ์