พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Monday, 09 January 2012 10:49

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 1 ธันวาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ อันซานุส เดอะ บัพติส 

     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : ศีลล้างบาป, การตัดศีรษะ, น้ำมันเดือด, อินทพลัม, หัวใจกับอักษร IHS อยู่บนหัวใจ, ถือหัวใจและตับ, ถือตับ, ใบปาล์ม และตราธง, ชายหนุ่มถือกลุ่มผลอินทพลัม

    ท่านเป็นคริสตศาสนิกชนที่ได้กลับใจหันมารับเชื่อในวัย 12 ปี หากแต่บิดาของท่านกลับมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารังเกียจ และหมายจะส่งตัวท่านให้กับทางเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ หากแต่ท่านที่ยังเป็นเด็กอยู่ จึงก็สามารถหลบหนีรอดไปได้ และได้ไปช่วยให้บรรดาเพเกิน หลายอีกหลายผู้ทั้งใน บักโนเรีย และ ซีเอน่า ประเทศอิตาลี ได้กลับใจหันมารับเชื่อใหม่ จนทำให้ท่านได้รับการขนานนาม ได้รับการตั้งสมญานามว่า บัพติส หรือ ผู้ล้างบาป สุดท้ายท่ามกลางยุคแห่งการเบียดเบียนของดิโอเคลเธี่ยน ท่านถูกจับกุมตัว ถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะ ที่ซีเอน่า จบชีวิตของท่านตามแบบฉบับของมรณะสัขขีอีกท่านหนึ่ง

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day ธันวาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 1 ธันวาคม