พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Monday, 09 January 2012 11:14

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 10 ธันวาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

 

Holy House of Loreto

ฉลองบ้านศักดิ์สิทธิ์ แห่ง ลอเรโต้

     เทศกาลนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองระลึกถึงบ้าน ที่ครั้งหนึ่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเคยพำนักพักอยู่ ในระหว่างช่วงที่อาศัยอยู่ในนาซาเร็ธ บ้านหลังดังกล่าวนี้ เชื่อว่าได้ถูกขนย้ายโดยทูตสวรรค์ ไปปรากฏอยู่ในนครลอเรนโต้ ประเทศอิตาลี ซึ่งก็ได้มีการสร้างมหาวิหารขึ้นโอมล้อมรอบบ้านหลังนั้น และทำให้มันแปรสภาพกลายเป็นสักการะสถาน กลายเป็นวิหารที่อุทิศระลึกถึงแม่พระ ตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา

 

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day ธันวาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 10 ธันวาคม