จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
Monday, 09 January 2012 11:47

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 11 ธันวาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

พระสันตะปาปา นักบุญ ดามัสคัส ที่ 1

องค์อุปถัมภ์ : นักโบราณคดี

     ท่านเกิด และถูกเลี้ยงดูชุบชูมาในครอบครัวที่ศักดิ์สิทธิ์ บิดาของท่านเป็นพระสงฆ์อยู่ในโรม และตัวท่านเอง ก็รับหน้าที่เป็นสังฆานุกร คอบรับใช้ทำงานอยู่ในโบสถ์ของบิดาท่าน คือ โบสถ์ นักบุญ ลอเรนส์ และในภายหลัง ท่านก็ได้ถูกรับเลือกเป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่ 37 ของศาสนจักรคาทอลิก

     ในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ท่านต้องประสบทุกขภัยยิ่งนัก จากการเติบโตของลัทธิอะริอานิสม์ และกลุ่มการแตกแยกต่างๆ ที่อุบัติขึ้นมาในสมัยของท่าน ซึ่งนั่นรวมถึงความไม่ลงรอยกันของกลุ่มใน แอนทิโอค คอนสแตนติโนเปิล ซาร์ดีน่า และ โรม ด้วย แต่กระนั้นก็ดี ก็เป็นสมัยของท่านอีก ที่ศาสนาคริสต์ ได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนาอย่างเป็นทางการของรัฐโรมัน โดยท่านก็ลงแรงทำงานอย่างหนักในการต่อต้านพวกลัทธิอาริอานิสม์ อพอลโลนิยม และลัทธินอกรีตทั้งหลาย โดยท่านได้ให้การสนับสนุน สภา 374 แห่งของโรม ที่ช่วยยืนยันความถูกต้องชัดเจนของพระคัมภีร์ และสภาหลักแห่งคอนสแตนติโนเปิล ที่ต่อต้านลัทธิอาริอานิสม์

     ท่านมอบหมายหน้าที่ให้นักบุญเยโรม ทำการแปลพระวรสาร ข้อความในพระคัมภีร์ทั้งหลาย ซึ่งผลงานที่ได้ออกมา ก็ถูกรู้จักกันในชื่อฉบับวัลเกต (Vulgate) อันเป็นพระคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดฉบับแรก นอกจากนี้ตัวท่านเองยังได้ช่วยฟื้นฟูซึ่งห้องใต้ดิน วิหาร และสุสาน(คาตากอม) ที่ใช้เก็บพระธาตุ ร่างของบรรดามรณสัขขีทั้งหลาย รวมถึงการประพันธ์บทกวีนิพนธ์ บทสดุดี โคลงร้อยกรอง ที่อุทิศยกย่องสรรญเสริญบรรดามรณสัขขีทั้งหลาย ที่ได้ล่วงลับลาจากไปแล้ว ซึ่งท่านเอง ยังเคยเปรยถึงความปรารถนาออกมาด้วยว่า อยากถูกฝังในอุโมงค์ห้องใต้ดิน(คาตากอม) ร่วมกันกับมรณะสัขขีรุ่นแรกๆ เหล่านั้นด้วย

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day ธันวาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 11 ธันวาคม