ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
Monday, 09 January 2012 12:12

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 14 ธันวาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน

     องค์อุปถัมภ์ : การเข้าฌาน, ญาณทัศน์, ชีวิตบำเพ็ญญาณ, ญาณเทววิทยา, กวีสเปน

    สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : นกอินทรี

     ท่านเกิดมามีชีวิตที่ยากจนข้นแค้น ท่านได้ทำงานคอยช่วยเหลือผู้ยากไร้ในโรงพยาบาล ใน เมดิน่า เดล แคมโป ประเทศ สเปน ก่อนจะเข้าร่วมกับคณะคาเมไลท์ ในปี 1563 ด้วยวัย 21 ปี และท่านก็จัดระเบียบ ใช้ชีวิตของตัวเองในแบบที่เคร่งครัด เสียกว่าที่กฎระบุไว้เสียอีก ท่านได้ศึกษาที่ซาลามานคา ประเทศ สเปน ก่อนจะออกบรรพชาเป็นนักบวชในคณะคาเมไลท์ ในปี 1567 ด้วยวัย 25ปี และได้เริ่มฝึกเดินเท้าเปล่าระหว่างที่อยู่ในคณะ ตามคำแนะนำของนักบุญเทเรซ่า แห่ง อวิล่า ท่านรับนามเป็น ยอห์น แห่ง ไม้กางเขน เป็นนวกาจารย์ เป็นจิตตาธิการ และเป็นผู้ฟังแก้บาป ที่อารามนักบุญ เทเรซ่า และตัวท่านเองยังเป็นผู้มีญาณ เข้าถึงฌาน และเขียนบทความงานเขียนทางจิตวิญญาณเอาไว้มากมาย และได้รับการสถาปนาเป็นปราชญ์แห่งศาสนจักร โดย พระสันตะปาปา ปิอุส ที่ 11 ในวันที่ 24 สิงหาคม ปี 1926

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day ธันวาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 14 ธันวาคม