พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Monday, 09 January 2012 12:14

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 15 ธันวาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

บุญราศี ชาร์ลส สตีบ

     ท่านเกิดมาในตูบินเจน บาเดน เวิร์ทเทมเบิร์ก หรือพื้นที่อันเป็นประเทศเยอรมันในปัจจุบัน ท่านเกิดมาในครอบครัวลูเทอรันที่มั่งคั่งร่ำรวย และในระหว่างการศึกษาอยู่ในเวโรนา ประเทศอิตาลีอยู่นี่เอง ท่านได้หันมารับเชื่อในคาทอลิก ได้เป็นพระสงฆ์ พร้อมภารกิจหน้าที่ในการคอยให้ความดูแลผู้ป่วยไข้ไม่สบาย และคนบาปที่ได้กลับใจใหม่ ท่านได้ศึกษาด้านกฎหมายแพ่ง และกฎหมายวินัยศาสนา ในพาเวียร์ และด้วยการร่วมกันกับ ซิสเตอร์ ลุยเจีย โพโลนี่ ท่านทั้งสองได้ร่วมกันก่อตั้งโองการคำสอนที่มีชื่อเรียกว่า สถาบันแห่ง ซิสเตอร์การุญ (Institute of the Sisters of Mercy) ท่านได้มรณภาพในวันที่ 15 ธันวาคม ปี 1856 ที่เวโรน่า ประเทศอิตาลี ด้วยสาเหตุทางธรรมชาติ Veritas 0 ตอบ: 483 สมัครสมาชิก: Sat May 01, 2010 1:24 pm Shop Item: Cash on hand: 23,757.00 [Donate][Modify]

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day ธันวาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 15 ธันวาคม