Monday, 09 January 2012 12:18

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 17 ธันวาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ เบกก้า แห่ง อาร์เดนเน่

     ท่านเกิดมาในครอบครัวชนชั้นสูง เป็นธิดาของนักบุญ เพพิน แห่ง ลันเดน นายยกเทศมนตรีแห่งราชวัง และนักบุญ อีดา แห่ง นิเวลเลส

     ท่านเป็นพี่น้องกันกับนักบุญ เยอร์ทรู๊ด แห่ง นิเวลเลส ซึ่งตัวท่านได้แต่งงานกับ อันเซกิลิอุส บุตรแห่งนักบุญ อมูลฟ์ แห่ง เมทซ์ และได้เป็นมารดาของ เพพิน แห่ง เฮอร์สทัล เป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์คาโรลินเจี้ยน อันเป็นราชวง์ชั้นปกครองในฝรั่งเศสขึ้นมา ในปี 635 สามีของท่านมีอันเสียชีวิตไปก่อน ในปี 691 จากสาเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการล่าสัตว์ ยังผลให้ท่านไว้ทุกข์ด้วยการสวมผ้าคลุมหน้า ท่านได้ก่อตั้งโบสถ์ขึ้นมาอีก 7 แห่ง และได้สร้างอารามคอนแวนต์ที่ อาร์เดนเน่ ที่แม่น้ำ เมยูส ขึ้นมา และใช้วันเวลา ช่วงชีวิตที่เหลือของท่านในฐานะอธิการิณี ของอารามคอนแวนต์นั้น

Administrator

Latest from Administrator

back to top