จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
Monday, 09 January 2012 12:23

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 22 ธันวาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ ฟรานซิส เซเวียร์ คาบรินี่

     องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านมาเลเรีย, ชาวต่างด้าว, ผู้อพยพ, เด็กกำพร้า, เจ้าหน้าที่ สถานพยาบาล

     ท่านเป็นหนึ่งในบุตรธิดา 13 คน ที่ถูกเลี้ยงดูให้เติบโตมาในฟาร์ม ท่านเข้าไปศึกษา และได้รับการเรียนรู้สอนสั่งจากในอารามคอนแวนต์ และได้รับการฝึกฝนในการเป็นครู และเมื่อท่านมีอายุได้ 18 ปี ท่านก็ตั้งใจที่จะเข้าร่วมกับโองการ หากแต่เพราะสุขภาพที่ไม่สู้ดีนักของท่าน ทำให้ท่านไม่อาจสวมผ้าโพกคลุมศีรษะได้ พระสงฆ์จึงร้องขอให้ท่านทำหน้าที่เป็นอาจารย์ คอยสอนสั่งที่โรงเรียนสตรี คือ บ้านแห่งพระญาณสอดส่อง (the House of Providence) อันเป็นสถานเลี้ยงดูชุบชูเด็กกำพร้าในคาดาโกน่า ประเทศอิตาลี แทน ซึ่งท่านก็ปฏิบัติหน้าที่มาได้ด้วยดี เป็นเวลา 6 ปี และในปี 1877 ท่านก็ประกาศสัตยาบรรณ กล่าวคำปฏิญาณทางศาสนา และปฏิบัติพันธกิจทั้งหมดที่ได้รับมา ให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี ก่อนที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจะปิดตัวลงในปี 1880 พระบิชอปได้ขอให้ท่านตั้งสถานดูแลขึ้นมาใหม่ คือ มิชชันนารีซิสเตอร์ แห่ง พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ (Missionary Sisters of the Sacred Heart) เพื่อใช้เป็นสถานอภิบาล ให้การศึกษา ดูแล พยาบาล แก่บรรดาเด็กยากไร้ไร้ที่พักพิงทั้งหลาย

    ในปี 1889 ท่านและซิสเตอร์อีก 6 คน ได้เดินทางไปยังนิวยอร์ค และได้ลงแรงทำงานช่วยเหลือบรรดาผู้อพยพ และคนต่างด้าวทั้งหลาย โดยท่านยังได้ก่อตั้งสถานสาธารณประโยชน์ต่างๆ อีกถึง 67 สถาน ซึ่งมีรวมถึงทั้ง โรงเรียน โรงพยาบาล และ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ อเมริกาใต้

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day ธันวาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 22 ธันวาคม