Monday, 09 January 2012 12:25

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 23 ธันวาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ ยอห์น แห่ง แคนที

     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : ท่านในชุดคลุมกำลังโอบไหล่นักเรียน พร้อมกับจ้องมองไปยังทิศทางที่ท่านชี้ คือ สวรรค์, ท่านกำลังมอบเสื้อผ้าของท่านให้กับคนยากไร้

     ท่านเป็นชาวโปแลนด์ เป็นนักเรียนตัวอย่างยอดเยี่ยมของวิทยาลัยแห่งคราคาว และได้มาถือบวชเป็นพระสงฆ์ และเป็นศาสตราจารย์ สาขาเทววิทยา ประจำวิทยาลัยแห่งคราคาว ท่านถูกใส่ความป้ายสีโดยคู่ปรับของท่าน ยังผลให้ท่านต้องออกจากวิทยาลัย ด้วยวัยตอนนั้นที่ท่านมีอายุได้ 41 ปี ก่อนจะรับตำแหน่งเป็นพระประจำคริสตจักรตำบลที่ ออลคุซ โบว์ฮีเมีย ซึ่งท่านก็รับทำหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง และดีที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ และสามารถเอาชนะใจผู้คนในคริสตจักรตำบลที่นั่นได้ในที่สุด หลังจากหลายปีได้ล่วงเลยผ่านไป ท่านก็ได้กลับสู่โครคาว และได้ทำหน้าที่สอนสั่งพระคัมภีร์ จนถึงช่วงชีวิตสุดท้ายของท่าน

     ตัวท่านนั้นเป็นคนที่จริงจัง หากแต่เป็นคนที่สุภาพถ่อมตน และใจกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ยากไร้ ท่านนอนพักผ่อนน้อย ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ และรับสิ่งใดๆ ให้ตนแต่เพียงเล็กน้อย ท่านเคยไปแสวงบุญที่กรุงเยรูซาเล็ม และที่โรม โดยคอยแบกบรรทุกสัมภาระใส่หลังติดตัวไป และเมื่อท่านถูกเตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพ ท่านก็กล่าวถึงบรรดาบาทหลวงรุ่นแรกๆ ที่เดินทางแต่เพียงลำพัง หากแต่มีชีวิตยืนยาวแข็งแรงได้ โดยไม่ต้องเสพรับอะไรมาก นอกจากระลึกถึงการประทับอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

Administrator

Latest from Administrator

back to top