พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Monday, 09 January 2012 12:34

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 28 ธันวาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

ฉลองนักบุญทารก (ทารกผู้วิมล)

     องค์อุปถัมภ์ : ทารก, การร้องประสานเสียงของเด็กๆ, คณะนักขับเด็ก, เด็กเล็กๆ

     พวกท่านคือกลุ่มเด็กทารก ที่ถูกสังหารโหดจนหมดสิ้น ตามบัญชาของกษัตริย์เฮโรด ในยามที่พระองค์ปรารถนาจะสังหารพระเยซูคริสต์ลงให้จงได้ จึงได้รับสั่งให้ทำการสังหารเด็กทารกแรกเกิดทั้งหมดในเบ็ธเลเฮม ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบปีลงมา พวกท่านตายตั้งแต่ยังคงเป็นทารกผู้บริสุทธิ์ และเป็นการยอมตายถวายเพื่อพระคริสต์ เราจึงยกย่องพวกท่านเหล่านี้เป็นนักบุญทารก หรือบรรดาทารกผู้วิมล

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day ธันวาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 28 ธันวาคม