Monday, 09 January 2012 12:34

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 28 ธันวาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

ฉลองนักบุญทารก (ทารกผู้วิมล)

     องค์อุปถัมภ์ : ทารก, การร้องประสานเสียงของเด็กๆ, คณะนักขับเด็ก, เด็กเล็กๆ

     พวกท่านคือกลุ่มเด็กทารก ที่ถูกสังหารโหดจนหมดสิ้น ตามบัญชาของกษัตริย์เฮโรด ในยามที่พระองค์ปรารถนาจะสังหารพระเยซูคริสต์ลงให้จงได้ จึงได้รับสั่งให้ทำการสังหารเด็กทารกแรกเกิดทั้งหมดในเบ็ธเลเฮม ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบปีลงมา พวกท่านตายตั้งแต่ยังคงเป็นทารกผู้บริสุทธิ์ และเป็นการยอมตายถวายเพื่อพระคริสต์ เราจึงยกย่องพวกท่านเหล่านี้เป็นนักบุญทารก หรือบรรดาทารกผู้วิมล

Administrator

Latest from Administrator

back to top