Monday, 09 January 2012 12:35

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 29 ธันวาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ โทมัส เอ เบคเค็ท

     องค์อุปถัมภ์ : นักบวช, สงฆ์ทางโลก

     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : อาร์คบิชอป พร้อมกับศีรษะที่มีบาดแผล / ถือดาบกลับหัว / คุกเข่าลงเบื้องหน้าฆาตกรที่จะฆ่าท่าน / ถูกฆาตกรรมในโบสถ์ , พระอธิการ มีขวานจามศีรษะอยู่

     ท่านมีบรรพบุรุษเชื้อสายนอร์มังดี ท่านได้รับการศึกษาที่สำนักสงฆ์ ที่ เมอร์ท้อน ปารีส และ ออเซอร์เร่ และได้รับการศึกษาเป็น ทนายความทางคดีแพ่ง และ กฎหมายวินัยศาสนา ท่านได้เป็นนายทหาร ได้ขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่ทางการทหาร ท่านได้เป็นสังฆานุกรเอก แห่ง แคนเทอร์เบอร์รี่ และตัวท่านเองยังเป็นพระสหายกับกษัตริย์เฮนรี่ ที่ 2 และเป็นอัครเสนาบดีแห่งประเทศอังกฤษด้วย ท่านได้ออกบรรพชาในวันที่ 2 มิถุนายน ปี 1162 และได้รับการแต่งตั้งเป็นอาร์คบิชอป ประจำ แคนเทอร์เบอร์รี่ ในวันที่ 3 มิถุนายน ปี 1162 หากแต่มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยและพยายามต่อต้านท่าน จนสุดท้าย กลุ่มผู้ต่อต้านก็บุกเข้ามาฆาตกรรมท่านในโบสถ์ที่ท่านอยู่เอง จบชีวิตของท่านตามแบบฉบับของมรณสัขขี

Administrator

Latest from Administrator

back to top