-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 
นักบุญ เดือนธันวาคม
นักบุญ เดือนธันวาคม

นักบุญ เดือนธันวาคม (29)

ท่านเป็นคริสตศาสนิกชนที่ได้กลับใจหันมารับเชื่อในวัย 12 ปี หากแต่บิดาของท่านกลับมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารังเกียจ 

Page 3 of 3
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day ธันวาคม