พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Monday, 09 January 2012 10:18

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 18 พฤศจิกายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ โรส ฟิลิปปิน ดัชเชสเน

     ท่านเกิดในปี 1769 ที่เกรโนเบิล ประเทศฝรั่งเศส และได้เข้าร่วมกับชุมชนแห่งพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ในปี 1818 เมื่อท่านมีอายุได้ 49 ปี ท่านถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกา และที่นั่น ท่านได้สร้างโรงเรียนขึ้นสำหรับบรรดาธิดาของผู้บุกเบิกต่างแดนทั้งหลาย และได้เปิดโรงเรียน ฟรีแห่งแรกในแถบตะวันตกของมิซซอว์รี่ เมื่อถึงคราวที่ท่านมีอายุได้ 71 ปี ท่านก็เริ่มดำเนินการ เปิดโรงเรียนขึ้นอีกแห่ง สำหรับชาว อินเดียนโดยเฉพาะ และเป็นเวลาไม่นานนัก ก่อนที่ท่านจะถูกขนานนามว่า “สตรีผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่เป็นนิตย์” ชีวประวัติของท่านชี้ แสดงให้เราเห็นว่า ท่านใช้ความกล้าและความพยายามเพื่อสวัสดิภาพของเขตชายแดน ท่านมีจิตใจอันแน่วแน่เด็ดเดี่ยว ในการตามล่า ความฝันของท่าน คือ การให้ความช่วยเหลือชาวพื้นเมืองอเมริกัน และการยอมรับตัวเอง ผู้รับใช้พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านนี้ ได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศีโดยพระสันตะปาปา ปิอุส ที่ 12 ในปี 1940 และได้รับการสถาปนาเป็นนัก บุญโดยพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ในปี 1988

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day พฤศจิกายน นักบุญที่ฉลอง วันที่ 18 พฤศจิกายน