Monday, 09 January 2012 10:18

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 18 พฤศจิกายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ โรส ฟิลิปปิน ดัชเชสเน

     ท่านเกิดในปี 1769 ที่เกรโนเบิล ประเทศฝรั่งเศส และได้เข้าร่วมกับชุมชนแห่งพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ ในปี 1818 เมื่อท่านมีอายุได้ 49 ปี ท่านถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกา และที่นั่น ท่านได้สร้างโรงเรียนขึ้นสำหรับบรรดาธิดาของผู้บุกเบิกต่างแดนทั้งหลาย และได้เปิดโรงเรียน ฟรีแห่งแรกในแถบตะวันตกของมิซซอว์รี่ เมื่อถึงคราวที่ท่านมีอายุได้ 71 ปี ท่านก็เริ่มดำเนินการ เปิดโรงเรียนขึ้นอีกแห่ง สำหรับชาว อินเดียนโดยเฉพาะ และเป็นเวลาไม่นานนัก ก่อนที่ท่านจะถูกขนานนามว่า “สตรีผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่เป็นนิตย์” ชีวประวัติของท่านชี้ แสดงให้เราเห็นว่า ท่านใช้ความกล้าและความพยายามเพื่อสวัสดิภาพของเขตชายแดน ท่านมีจิตใจอันแน่วแน่เด็ดเดี่ยว ในการตามล่า ความฝันของท่าน คือ การให้ความช่วยเหลือชาวพื้นเมืองอเมริกัน และการยอมรับตัวเอง ผู้รับใช้พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านนี้ ได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศีโดยพระสันตะปาปา ปิอุส ที่ 12 ในปี 1940 และได้รับการสถาปนาเป็นนัก บุญโดยพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ในปี 1988

Administrator

Latest from Administrator

back to top