จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
Friday, 06 January 2012 15:53

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 2 พฤศจิกายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

    นักบุญ วิคตอรินุส แห่ง เพททัวร์ ท่านได้ประพันธ์งานเขียน และบทความงานวิชาการอันเป็นที่รู้จักไว้มากมาย และหลายต่อหลายงานของท่าน มีคุณค่าเชิงวิชาการ ต่อพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ หากแต่มีเพียงบทปฐมกาล และบทวิวรณ์ แต่เพียงบางส่วนเท่านั้น ที่หลงเหลือรอดมาได้ ผลงานของท่านได้รับการชื่นชมอย่างมากจากนักบุญเยโรเม่ และยังเชื่อว่าเป็นบทงานเขียนเขียนในภาษาลาติน ของคริสตชน ชิ้นแรกที่มีต่อเรื่องราวในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมด้วย ส่วนตัวท่านเองก็เป็นนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง เป็นพระบิชอปแห่งเพททัวร์ ในเขตแพมโนเนียตอนเหนือ (เขต สติเรีย ออสเตรีย ในปัจจุบัน) และในช่วงยุคของท่าน ท่านก็ได้ต่อสู้อย่างหนักกับพวกลัทธิเทียมเท็จนอกรีต ส่วนวาระสุดท้ายของท่านนั้น เกิดจากการเบียดเบียนคริสตศาสนิกชนในยุคของดิโอเคลเธี่ยน และทำให้ท่านเป็นอีกผู้ที่จบชีวิต มรณภาพตามอย่างมรณะสัขขีไปอีกท่านหนึ่ง

Last modified on Friday, 06 January 2012 16:02

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day พฤศจิกายน นักบุญที่ฉลอง วันที่ 2 พฤศจิกายน