พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Monday, 09 January 2012 10:25

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 21 พฤศจิกายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

พระสันตะปาปา นักบุญ เกลาซิอุส ที่ 1

     ท่านเป็นบุตรของผู้อพยพชาวแอฟริกัน นาม วาเลริอุส ท่านได้เป็นพระสงฆ์ และ สุดท้าย ได้ขึ้นเป็นพระสันตะปาปา ท่านเป็นที่เลื่องลือถึงเรื่องการศึกษาของท่าน ความใจบุญสุนทาน และมีหัวใจที่ยึดมั่น รักแน่วแน่ในยุติธรรมยิ่ง ท่านมีความกล้าที่จะท้าทายพวกอคาคาเซี่ยน และ มานิคาเอน นอกรีต และยังได้หยุดยั้งพิธีเทศกาลของพวกเพเกินในหลายต่อหลายครั้ง และได้มีส่วนแก้ปัญหาอีกหลายต่อหลายประการ รวมถึงการจัดการให้พิธีศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรมด้วย ท่านได้เขียนบทวจนะพิธีกรรม ในพิธีศีลมหาสนิท และผลงานหลายๆ ส่วนที่ท่านกระทำ ก็ยังคงหลงเหลืออยู่

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day พฤศจิกายน นักบุญที่ฉลอง วันที่ 21 พฤศจิกายน