Monday, 09 January 2012 10:34

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 26 พฤศจิกายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ ยอห์น เบิร์ชแมนส์

    องค์อุปถัมภ์ : เด็กช่วยมิสซา, ผู้ช่วยพิธี, สามเณร, คนหนุ่มสาว

    สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : ชายยืนประสานมือ, ชายถือกางเขนในมือ, ชายถือหนังสือกฎระเบียบ, ชายถือสายประคำ, ชายถือหนังสือกฎระเบียบของนักบุญ อิกนาทิอุส, ชายถือกางเขนและสายประคำ

     ท่านเป็นบุตรของช่างทำรองเท้า และเป็นหนึ่งในบุตรธิดา 5 คน 3 ใน 5 ของพี่น้องของท่าน ได้หันเหชีวิตเข้าสู่พระศาสนา ส่วนตัวท่านเอง ก็ได้ถวายอุทิศตัวเป็นพิเศษต่อหน้าที่ที่ท่านได้รับ คือ ในฐานะเด็กช่วยมิสซา

    เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของท่าน ท่านอุทิศหมดไปกับการดูแลมารดาของท่าน ที่มีสุขภาพไม่สู้ดีนัก หลังจากนั้นในปี 1616 ท่านก็เข้าร่วมกับคณะเยซูอิต โดยได้ตัดสินใจเข้าร่วมจากศรัทธาอันแรงกล้าที่ท่านมี หลังจากท่านได้อ่านชีวประวัติของนักบุญอลอยซิอุส กอนซาก้า ท่านได้เป็นนักเรียน ศึกษาในวิทยาลัยของเยซูอิต ที่มาลิเนส และได้ศึกษาต่อซึ่งปรัชญาในโรม

     วันหนึ่งท่านได้รับความฝันมาว่า ตัวท่านได้ช่วยเหลือ และสอนสั่งผู้อพยพลี้ภัยทั้งหลาย ด้วยภาษาต่างๆ ด้วยเหตุดังนี้เอง ท่านจึงเริ่มศึกษาภาษาหลักๆ ของยุโรป โดยท่านยังปรารถนาไปทำงานในประเทศจีนหลังจากท่านบวชด้วย ท่านมรณภาพลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ หลังการโต้เถียงในที่สาธารณะ เพื่อปกป้องทำรงไว้ซึ่งความเชื่ออันดีงามถูกต้อง ในยามที่ท่านสิ้นลม ท่านยังกำสายประคำและกางเขนไว้แนบแน่นในมือของท่าน โดยท่านไม่ได้มีชีวิตอยู่จนถึงวันบรรพชา ออกบวชของท่าน

     ตัวท่านไม่ได้เป็นที่โดดเด่นจดจำ จากความถือเคร่ง ท่านไม่ได้สร้างโบสถ์ ศาสนสถาน หรืออาราม ท่านไม่ได้ก่อตั้งโองการหรือคณะใดๆ ขึ้นมา และก็ไม่ได้มีบันทึกการทำเหตุอัศจรรย์ใดๆ จากท่านด้วย ซ้ำท่านยังไม่ทันได้เป็นนักบวชเสียด้วยซ้ำ แต่ท่านกลับเป็นผู้มีจิตใจที่งดงาม สุภาพ ถ่อมตน และมีความซื่อสัตย์ซื่อตรง อันเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งในความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของท่าน จึงอาจจะกล่าวได้ว่า ความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์น่าเทิดทูนของท่าน แฝงอยู่ในความธรรมดาสามัญของท่านนั่นเอง

Administrator

Latest from Administrator

back to top