Monday, 09 January 2012 10:40

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 29 พฤศจิกายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ ซาเทิร์นนินุส แห่ง โทวโลวเซ่

     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : บิชอปกำลังลากจูงวัว, บิชอปกับวัวอยู่แทบเท้า, วัว กางเขน และ หมวกมิตร์

   ท่านเกิดมาในช่วงศตวรรษที่ 3 ในครอบครัวชนชาวโรมันชั้นสูง ท่านทำหน้าที่เป็นมิชชันนารีเดินทางไปยังกาวล์ ไพรีนีส์ และ แถบคาบสมุทรอีเบเรี่ยน ท่านได้ทำงานร่วมกับนักบุญ พาพัวล์ และสามารถช่วยผู้คนได้มากมายให้กลับใจ หันมารับเชื่อ รวมถึงชาวนาหนึ่งผู้ ที่ภายหลังได้ถูกรู้จักในนาม นักบุญ ฮอเนสตุส ด้วย ท่านได้ถูกจับกุมตัวกักขังที่คาร์คัซโซเน่ หากแต่ตัวท่านและบรรดาพวกพ้องของท่าน ได้รับการปล่อยตัวโดยทูตสวรรค์ที่มาช่วย ท่านได้กลายเป็นบิชอปองค์แรกของโทวโลวเซ่ หรือพื้นที่เขตประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบัน ที่นั่น ท่านได้ร่วมกันกับนักบุญมาร์ทิอัล กระทำการอัศจรรย์แห่งการรักษา และได้ทำให้นักบุญ เฟอร์มินุส แห่ง อมิเอนส์ ได้หันมารับเชื่อ รับศีลล้างบาปด้วย

    ในคราวที่ท่านเริ่มดำเนินงานในโทวโลวเซ่นี่เอง พระพื้นเมืองของพวกเพเกินก็ไม่ได้รับสารพยากรณ์ จากเทพเจ้าของพวกตนอีกต่อไป จวบจนกระทั่งวันหนึ่งในปี 257 พระที่สิ้นหวังและกร้าวโกรธรูปนั้น ก็พบเห็นท่านซาเทิร์นนินุสที่กำลังดำเนินเดินผ่านมาบนถนนพอดี พระเพเกินรูปนั้นจึงไดกล่าวโทษท่าน ถึงเหตุที่เกิดขึ้นนั้น และปลุกระดมมวลชม ณ สถานแห่งนั้น ให้มาจับตัวท่านไปเป็นเครื่องบูชายัญให้กับทวยเทพของพวกตน หากแต่เบื้องหน้าของท่านนี่เอง เทวรูปเทพของพวกเพเกินกลับแตกกระจายเป็นชิ้นๆ ยังผลให้ฝูงชนโกรธแค้นยิ่งขึ้น และได้สังหารท่านลง จบชีวิตท่านตามอย่างมรณะสัขขีไปอีกท่านหนึ่ง

Administrator

Latest from Administrator

back to top