Friday, 06 January 2012 15:55

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 3 พฤศจิกายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญมาร์ติน เดอ ปอร์เรซ

     องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านหนู, ช่างทำผม, ช่างตัดผม, ช่างแต่งผม, คนดูแลโรงแรม, คนสองเชื้อชาติ, คนดำ, ความยุติธรรมระหว่างเชื้อชาติ, คนหลายเชื้อชาติ, คนยากไร้, การศึกษาสาธารณะ, สุขภาวะสาธารณะ, โรงเรียนสาธารณะ, ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ, ความปรองดองระหว่างเชื้อชาติ, โรงเรียนรัฐ, โทรทัศน์ สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : ไม้กวาด, ไม้กางเขน, สายประคำ, สุนัข แมว นก และ หนู กำลังทานอาหารร่วมจานเดียวกัน

   ท่านเป็นบุตรนอกกฎหมาย ของขุนนางชาวสเปน นาม ญวณ และ นางแอนนา เวลาซเควซ ทาสสตรีผิวดำที่ได้รับการไถ่ให้เป็นไท ท่านเกิดมาในความยากจนข้นแค้น ท่านใช้เวลาวัยหนุ่มไปกับการเรียนรู้กับศัลยแพทย์ ซึ่งทำให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทางยา และการให้ความดูแลเอาใจใส่กับบรรดาผู้ป่วย ด้วยวัย 11 ปี ท่านกลายเป็นผู้รับใช้ของ สายประคำศักดิ์สิทธิ์ ของเจ้าอาวาสในคณะโดมินิกัน ใน ลิมา ประเทศ เปรู ท่านได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และท่านก็สามารถขอรับทานบริจาคมาได้มากกว่า 2,000 ดอลล่าร์ ต่อสัปดาห์ โดยขอรับทานเร่จากบรรดาเศรษฐีผู้ร่ำรวย ในการเอาไปเจือจุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ในลิมา

     ท่านได้รับหน้าที่ในแผนกพยาบาลของคณะโดมินิกัน และก็เป็นที่เลื่องลือ ถึงความเป็นห่วงเป็นใย ความให้การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ป่วยอย่างดี อย่างที่ท่านพึงกระทำอย่างเป็นนิจ ภายหลังจากนั้น ท่านได้ไปก่อตั้งสถานกำพร้า และโรงพยาบาลเด็ก โดยเล็งให้ความสำคัญกับบรรดาๆ เด็กผู้ยากไร้ในสลัมเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ท่านยังสร้างสถานพักพิงสำหรับบรรดาแมวเร่ร่อน และสุนัขจรจัดด้วย โดยคอยให้การพยาบาลพวกมันให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ตัวท่านเองเป็นผู้ที่ถือความเคร่งครัดในการดำรงชีวิต ท่านไม่รับประทานเนื้อสัตว์ คอยอดอาหารอยู่อย่างเป็นนิจ และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการบำเพ็ญภาวนา และทำสมาธิ ด้วยความถืออุทิศอย่างเคร่งครัดต่อ ศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้น่าเคารพตั้งแต่คราวที่ท่านมรณภาพไป เกิดเหตุอัศจรรย์แห่งการรักษามากมายเกิดขึ้นจากท่าน แม้แต่การให้คนตายกลับเป็นขึ้นมาใหม่ และตัวท่านเองยังเป็นนักบุญผิวดำท่านแรกจากอเมริกาด้วย

Administrator

Latest from Administrator

back to top