Monday, 09 January 2012 10:41

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 30 พฤศจิกายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญแอนดรูว์ อัครสาวก

      องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านโรคเก๊าท์, ต่อต้านอาการระคายคอ, ปลาแองเกลอร์, คนขายปลา, พ่อค้าปลา, ชาวประมง, หญิงสาว, หญิงชรา, สตรีตัวลำพัง, นักร้อง, คนปั่นด้าย, สาวโสด, สตรีผู้หมายเป็นแม่

    สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : ปลา, แหจับปลา, ชายกับกางเขน, ชายกำลังเทศนาอยู่ที่กางเขน, นักเทศน์ ถือปลาจำนวนหนึ่งไว้ในมือ, ชายชราผมขาวยาว ไว้หนวดเครา ถือพระวรสารไว้ในมือขวา และโน้มเอียงไปยังไม้กางเขน, กางเขนนักบุญแอนดรูว์, ซัลติเร่ หรือ กางเขนรูป X

     อัครสาวกองค์แรก ผู้เป็นชาวประมงโดยกำเนิด ตัวท่านเป็นคน ใจกว้าง มีความพร้อมเสมอ เปิดเผยมีความกระตือรือร้น ตัวท่านเป็นบุตรของผู้เฒ่าโยนา แห่งเบ็ธไซดา เป็นน้องชายของนักบุญเปโตร และได้เป็นลูกศิษย์ของนักบุญยอห์น แบปติสต์ มาก่อน ซึ่งได้ทำให้ท่านรู้จักนักบุญยอห์นอัครธรรมทูตด้วย และพร้อมๆกับนักบุญยอห์นนี่เอง ที่ท่านได้เป็นอัครสาวกติดตามพระเยซูเจ้าเป็นพวกแรก และเป็นท่านเองที่ได้นำพี่ชายคือ นักบุญเปโตรให้มารู้จักพระเยซูเจ้าอีกด้วย

    ตามคำบอกเล่า ซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างแน่ชัดกล่าวว่า นักบุญแอนดรูว์ได้ไปประกาศพระวรสารในประ เทศกรีกและในแถบเอเชียไมเนอร์ และตามคำบอกเล่านี้ ท่านได้สิ้นใจเป็นมรณะสักขีที่เมืองปาตราสโซ โดยถูกตรึงที่ไม้กางเขนที่ทำเป็นตัวอักษร X ดังนั้นกางเขนแบบนี้จึงเรียกกันติดปากว่า “กางเขนของนักบุญแอนดรูว์” หรือ ซัลติเร่ พระสันตะปาปาเปาโล ที่6 ได้คืนพระธาตุของท่านให้กับพระศาสนจักรตะวันออก พระธาตุนี้ได้รับการเก็บรักษา ไว้ในพระวิหารนักบุญเปโตรและได้ถูกนำกลับไปสู่เมืองปาตราสโซ

Administrator

Latest from Administrator

back to top