จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
นักบุญ เดือนพฤศจิกายน
นักบุญ เดือนพฤศจิกายน

นักบุญ เดือนพฤศจิกายน (30)

ท่านก็ได้ต่อสู้อย่างหนักกับพวกลัทธิเทียมเท็จนอกรีต

ท่านเกิดมาในแถบทางบาสค์ ที่เอโลรริโอ้ เขตสังฆมณฑลวิคตอเรีย ประเทศสเปน และได้เข้าร่วมกับคณะโดมินิกัน

Page 3 of 3
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day พฤศจิกายน