พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Saturday, 05 November 2011 11:38

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 18 พฤษภาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)
พระสันตะปาปา จอห์น ที่ 1
ท่านเป็นพระอยู่ในโรม และได้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในปี 523
ในช่วงเวลานั้น ผู้นำประเทศอิตาลี คือ เธโอดอริค เดอะ ก็อธ 
 
     ผู้ทรงถือลัทธิอริอานิสม์ (Arianism) 
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง พระองค์สนับสนุนให้นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกแต่เพียงลำพัง แต่ภายหลังนั้น กลับกลายเป็นมีความ
 
     พยายามต่อต้านและพยายามยึดครองบัลลังก์ของพระองค์เกิดขึ้นอย่างลับๆ พระองค์จึงได้ทรงปรึกษากับพระสันตะปาปาจอห์นด้วย
 
     กลไกวิธีทางการเมือง ซึ่งท่านจอห์นก็ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนไปยังกรุงคอนแสตนติโนเปล เพื่อไปทำการเจรจากับจักพรรดิจัสตินที่ 1 
 
     ซึ่งจัดว่าท่านเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรก ที่เสด็จไปเยือนกรุงคอนแสตนติโนเปิลด้วย เมื่อพระสันตะปาปาจอห์นทำการราชาภิเษกจักพรรดิจัสตินสำเร็จ ก็นับว่าภารกิจของพระองค์ท่านเสร็จสมบูรณ์ แต่ตัวเธโอดอริค กลับคิดว่าพระสันตะปาปาจอห์น กับ จักพรรดิจัสติน วางแผนร้ายต่อต้านพระองค์เอง ทำให้ระหว่างทางที่พระสันตะปาปาจอห์นเสด็จกลับมายังโรม ท่านกลับถูกลักพาตัว ถูกจับไปคุมขังโดยทหารของเธโอดอริค และสิ้นพระชนม์ในระหว่างถูกคุมขัง

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day พฤษภาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 18 พฤษภาคม