Saturday, 05 November 2011 11:38

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 18 พฤษภาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)
พระสันตะปาปา จอห์น ที่ 1
ท่านเป็นพระอยู่ในโรม และได้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในปี 523
ในช่วงเวลานั้น ผู้นำประเทศอิตาลี คือ เธโอดอริค เดอะ ก็อธ 
 
     ผู้ทรงถือลัทธิอริอานิสม์ (Arianism) 
ณ ช่วงเวลาหนึ่ง พระองค์สนับสนุนให้นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกแต่เพียงลำพัง แต่ภายหลังนั้น กลับกลายเป็นมีความ
 
     พยายามต่อต้านและพยายามยึดครองบัลลังก์ของพระองค์เกิดขึ้นอย่างลับๆ พระองค์จึงได้ทรงปรึกษากับพระสันตะปาปาจอห์นด้วย
 
     กลไกวิธีทางการเมือง ซึ่งท่านจอห์นก็ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนไปยังกรุงคอนแสตนติโนเปล เพื่อไปทำการเจรจากับจักพรรดิจัสตินที่ 1 
 
     ซึ่งจัดว่าท่านเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรก ที่เสด็จไปเยือนกรุงคอนแสตนติโนเปิลด้วย เมื่อพระสันตะปาปาจอห์นทำการราชาภิเษกจักพรรดิจัสตินสำเร็จ ก็นับว่าภารกิจของพระองค์ท่านเสร็จสมบูรณ์ แต่ตัวเธโอดอริค กลับคิดว่าพระสันตะปาปาจอห์น กับ จักพรรดิจัสติน วางแผนร้ายต่อต้านพระองค์เอง ทำให้ระหว่างทางที่พระสันตะปาปาจอห์นเสด็จกลับมายังโรม ท่านกลับถูกลักพาตัว ถูกจับไปคุมขังโดยทหารของเธโอดอริค และสิ้นพระชนม์ในระหว่างถูกคุมขัง
Administrator

Latest from Administrator

back to top