Saturday, 05 November 2011 11:53

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 20 พฤษภาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)
นักบุญ เบอร์นาดีน แห่ง ซีเอน่า
     องค์อุปถัมภ์ : การโฆษณา, อิตาลี, ต่อต้านการเสพติดการพนัน, รักษาอาการหายใจติดขัด,ประชาสัมพันธ์, ปอด, รักษาปัญหาทางปอด, รักษาปัญหาทางอก, ต้านเสียงแหบห้าว
 
     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : พระฟรันซิสกันสูงวัยถือแผ่นจารึกว่า HIS, พระฟรันซิสกันสูงวัย กับหมวกมิตร์แทบเท้า, อาทิตย์จารึกข้อความว่า 
 
     HIS, แผ่นจารึกว่า HIS
 
     ท่านเป็นนักเทศน์พเนจร และเป็นนักเขียนเรื่องเชิงเทววิทยา ทักษะในการเทศน์ของท่านนั้นสูงมากๆ เสียจนถึงขนาดที่ว่า จากบทการเทศน์ของท่าน ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้ผู้คนมากมายให้ได้กลับใจใหม่ ซึ่งนั่นทำให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ในแง่ของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทักษะการพูดการจา และ การเทศน์นั่นเอง
 
     ท่านมีพระพรในเรื่องการเทศน์และการพูดมาก และครั้งหนึ่ง ท่านเคยทำให้เมืองปิซ่าในอิตาลีคาคับคั่งด้วยฝูงชนหลายพันที่แห่แหนกันมาฟังท่านเทศน์มาแล้ว ซึ่งนั่นรวมถึงทุกครั้งที่ท่านประกอบพิธีต่างๆ ก็ต่างมีฝูงชนจำนวนมากแห่แหนมาเข้าร่วมด้วยเช่นเดียวกัน ท่านยังเป็นที่เลื่องลือในฐานะผู้สมาน สานสร้างสันติระหว่างผู้ขัดแย้งทั้งทางการเมือง และในแง่ต่างๆ อีกด้วยท่านอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อเรื่องชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย และพยายามที่จะไกล่เกลี่ย ระหว่างจริยธรรมคริสตชน กับความขัดแย้งที่อุบัติขึ้นในโลกสังคมปัจจุบัน ท่านกระตุ้นเรียกร้องให้ผู้คนได้เห็นถึงผลกระทบจากการตกผลึกของสังคมเมืองอันไม่เหมาะสม อันได้นำพามาซึ่งการนินทาว่าร้าย การลบหลู่ดูแคลน และความอาฆาตมาดร้าย อันนำไปสู่ความเคียดแค้นและการเกลียดชังกันอย่างรุนแรง ท่านจึงหมายมั่นประกอบภารกิจแห่งสันติภาพให้แพร่กระจายไปทั่วทุกเขตคามแห่งหน และผ่านทางผู้ฟังที่มาฟังการเทศน์สอนสั่งของท่าน
Administrator

Latest from Administrator

back to top