พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Saturday, 05 November 2011 12:00

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 22 พฤษภาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญริต้า 

     องค์อุปถัมภ์ : เหยื่อ, ผู้บาดเจ็บ, ผู้ถูกทำร้าย, แม่ม้าย, ผู้ป่วยไข้, ความเป็นบุพการี, ช่วยเหลือในการแต่งงานที่ยากลำบาก, ความเจ็บป่วยทางกาย, ต่อต้านการเป็นหมัน, ต่อต้านความเดียวดายต่อต้านทุกขภัย, ต่อต้านบาดแผล, กรณีที่เป็นไปไม่ได้

     ท่านเกิดในประเทศอิตาลี ในปี 1381 ในวัยเยาว์ ท่านร้องขอบุพการีให้ส่งท่านเข้าไปยังอารามคอนแวนต์ หากแต่ตรงกันข้าม ทางบุพการีกลับจัดการหมั้นหมายให้ท่านแต่งงานเสียแทน ท่านเป็นภรรยาที่ดี และในเวลาเดียวกัน ก็เป็นแม่ที่ดีของลูกด้วย แต่สามีของท่านกลับเป็นชายเจ้าอารมณ์ที่ชอบใช้ความรุนแรงกับท่าน และยังสอนลูกๆ ของตนไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอีกด้วย แม้กระนั้น ท่านก็ยังพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด คอยเฝ้าอธิษฐานภาวนา และรับศีลมหาสนิทอย่างเป็นประจำ จวบจนย่างเข้าปีที่ 20 ของชีวิตคู่ สามีของท่านถูกคู่อริแทงตาย หากแต่ก่อนที่เขาจะจบชีวิตลง เขาได้กลับใจเป็นทุกข์ถึงบาป และหลังจากนั้นไม่นานลูกๆ อีก 2 คนก็เสียชีวิตตามไป ทิ้งท่านให้เหลือเพียงตัวลำพังคนเดียว ทำให้ในที่สุด ท่านก็ตัดสินใจเข้าอารามชี คอนแวนต์ และเริ่มดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังอย่างเคร่งครัด และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ท่านได้อุทิศตนเป็นพิเศษต่อพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า ในวันหนึ่ง ท่านได้ภาวนาออกมาว่า “โปรดให้ข้าพเจ้า ได้มีส่วนทนทุกข์ทรมานเยี่ยงพระองค์
 
     ด้วยเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของข้าพเจ้าทั้งหลาย” และทันใดนั้นเอง หนึ่งหนามแหลมจากไม้กางเขนตกลงมาเจาะเข้าที่กลางหน้าผากของท่าน แม้จะไม่ถึงกับชีวิต แต่นั่นก็ทิ้งแผลลึกไว้กลางหน้าผาก พร้อมกับความเจ็บปวดที่ท่านประสบไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของท่าน

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day พฤษภาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 22 พฤษภาคม