พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Saturday, 05 November 2011 12:15

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 24 พฤษภาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญโยอันนา ผู้ถือมดยอบ

    ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 1 ท่านได้สมรสกับชูซ่า และตัวท่านเองยังเป็นศิษย์คนหนึ่งของพระเยซู และได้ถูกกล่าวถึงในบทพระวรสารของนักบุญลูกา บทที่ 8 ข้อที่ 3 อีกด้วยว่า “และ โยอันนา ภรรยา ของ คูซา ต้นเรือน ของ เฮโรด และ สูสันนา และ ผู้หญิง อื่นๆ หลาย คน ที่ เคย ปรนนิบัติ พระองค์ และ สาวก ด้วย ปัจจัย ของเขา”
    ในฐานะผู้หนึ่งที่ปรนนิบัติและถวายปัจจัยให้แด่พระเยซูและบรรดาอัครสาวก ธรรมเนียมทางตะวันออกเชื่อว่า ท่านยังเป็นผู้ นำศีรษะของนักบุญยอห์น บัพติส ไปฝังอย่างสมเกียรติด้วย 
    ท่านเป็นหนึ่งในสตรีที่กล่าวถึงในพระวรสารนักบุญลูกา บทที่ 24 ข้อ 10 ที่กล่าวไว้ว่า “ผู้ ที่ ได้ บอก เหตุการณ์ นั้น แก่ อัครทูต คือ มารีย์ ชาว มักดาลา โยอันนา มารีย์ มารดา ของ ยากอบ และ หญิงอื่นๆ ที่อยู่กับเขา”
คือเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ค้นพบว่าพระคูหาที่ฝังพระศพของพระเยซูนั้นว่างเปล่า ในยามที่ท่านเตรียมน้ำมันไปชะโลมพระศพ
ในธรรมเนียมของทางออร์โธด็อกซ์ ท่านถูกรู้จักในนาม ผู้ถือมดยอบ และท่านถูกเทิดทูนเป็นพิเศษ โดยคณะเยซูอิต

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day พฤษภาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 24 พฤษภาคม