จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
Saturday, 05 November 2011 12:23

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 25 พฤษภาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ มารีย์ มักดาลีน แห่ง พัซซี่

องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านความเจ็บไข้, ต่อต้านการประจญทางเพศ, ต่อต้านความเจ็บป่วยทางกาย, ผู้ป่วยไข้
     ท่านมีชื่อเดิมว่าแคทเธอรีน ท่านได้รับการอบรมสั่งสอนเรื่องทางศาสนามาอย่างดี และพอท่านอายุได้ 14 ปี ท่านก็ได้ตัดสินใจเข้าไปยังอารามคอนแวนต์ แต่ไม่นานนัก ท่านก็ถูกพาตัวกลับออกมาโดยครอบครัวของตัวท่านเอง ที่ไม่เห็นด้วยและต่อต้านเรื่องการถืออุทิศตนทางศาสนา ด้วยเพราะหวังจะให้ท่านมีชีวิตที่ดี และแต่งงานตามวิสัยอย่างที่ผู้หญิงทั่วไปเป็นกัน แต่หลังจากท่านได้ใช้ความพยายามอยู่นาน ครอบครัวท่านก็ยอมแพ้ และให้ท่านได้บวชเป็นนักบวชของคาร์เมไลท์ ในช่วงอายุได้ 16 ปี 
     ท่านได้รับนามใหม่เป็น ซิสเตอร์ มักดาลีน และหลังจากถืออุทิศตนให้พระเจ้าแล้ว ท่านก็ใช้ชีวิตอย่างเก็บกักตัว อุทิศชีวิตบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยศรัทธาอันแรงกล้าอย่างไม่หยุดหย่อน และสิ่งที่ท่านมักจะภาวนาเป็นหลัก คือเรื่องการฟื้นฟูของศาสนจักร และเรื่องให้บรรดาซิสเตอร์ทั้งหลายสามารถคงประคองตนในความศักดิ์สิทธิ์ไปให้ได้ตลอดรอดฝั่ง

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day พฤษภาคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 25 พฤษภาคม