พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
นักบุญ เดือนพฤษภาคม
นักบุญ เดือนพฤษภาคม

นักบุญ เดือนพฤษภาคม (30)

นักบุญ อาธานาซิอุส

สิ่งสื่อแทนท่าน : บิชอปโต้เถียงกับพวกเพเกิน, บิชอปถือหนังสือที่เปิดอยู่, บิชอปยืนอยู่เหนือพวกนอกรีตที่ถูกโค่นล้ม ท่านคือผู้เปี่ยมศรัทธา

Page 3 of 3
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day พฤษภาคม