ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
นักบุญ เดือนพฤษภาคม
นักบุญ เดือนพฤษภาคม

นักบุญ เดือนพฤษภาคม (30)

นักบุญ อาธานาซิอุส

สิ่งสื่อแทนท่าน : บิชอปโต้เถียงกับพวกเพเกิน, บิชอปถือหนังสือที่เปิดอยู่, บิชอปยืนอยู่เหนือพวกนอกรีตที่ถูกโค่นล้ม ท่านคือผู้เปี่ยมศรัทธา

Page 3 of 3
You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day พฤษภาคม