จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
Monday, 26 March 2012 16:27

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 25 มกราคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ เปาโล อัครธรรมทูต

     องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านพายุหิมะ, ต่อต้านงูพิษ, ต่อต้านงูกัด, ต่อต้านงู, ผู้แต่ง, กิจการคาทอลิก, ผู้ประกาศ, ฆราวาส, นักดนตรี, ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล, มิชชันนารี บิชอป, กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์, งานประชาสัมพันธ์, ฝ่ายบุคคลประชาสัมพันธ์, นักข่าว, สำนักพิมพ์, คนทำเชือก, คนถักเชือก, คนทำอาน, คนขายอานม้า, คนทำเต้นท์, นักเขียน, นักประพันธ์

     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : หนังสือ, ดาบ, ชายถือหนังสือและดาบ, ชายกับน้ำพุ 3 ตาอยู่ใกล้ๆ, ชายสูงวัย หน้าบาง หน้าผากกว้าง ผมบาง เครายาว

    การฉลองนี้ได้เริ่มขึ้นก่อนที่ประเทศโกล (ประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบัน) ในศตวรรษที่ 8 เนื่องในโอกาสที่ได้มีการเคลื่อนย้ายพระธาตุบางส่วนของท่าน หากแต่พระศาสนจักรโรมัน ได้เริ่มจัดฉลองนี้เข้าไว้ในพิธีกรรมก็เมื่อช่วงปลายของศตวรรษที่ 10

    การกลับใจของนักบุญ เปาโล ได้ถูกกล่าวไว้ในบางจดหมายของท่านหลายแห่ง รวมทั้งในหนังสือ กิจการอัครสาวกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าต้องพาดพิงไปถึงฤทธานุภาพแห่งพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าที่สามารถเปลี่ยนเซาโล นักเบียดเบียนพระศาสนจักรผู้โหดร้ายทารุณ ให้เป็นอัครธรรมทูตชั้นเยี่ยม การกลับใจของท่านนี้ นับว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติของพระศาสนจักร พระศาสนจักร เป็นหนี้ท่านอย่างมากในเรื่องการประกาศพระวรสารในหมู่พวกคนชนต่างศาสนา และในเรื่องการคิดทบทวน ทางเทววิทยาที่มีต่อคำสอนของคริสตศาสนา

    ส่วนประวัติของท่าน หลังจากที่ท่านได้กลับใจในระหว่างทางที่มุ่งไปสู่นครดามัสกัสแล้ว ท่านก็ได้เดินทางในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นจำนวน 3 ครั้งด้วยกันที่ถือว่าเป็นครั้งสำคัญ การเดินทางครั้งแรกของท่านนั้นมีนักบุญ บาร์นาบัส ร่วมเดินทางไปด้วย โดยออกเดินทางจากเมืองอันติโอก หยุดพักที่เกาะไซปรัสแล้วก็เดินทางผ่านประเทศตุรกีในปัจจุบัน

     หลังจากการประชุมของบรรดาอัครธรรมทูตที่กรุงเยรูซาเลมแล้ว ท่านก็ได้เริ่มการเดินทางครั้งที่ 2 ท่านได้เดินทางผ่านดินแดนตุรกี ได้ประกาศพระวรสารในแคว้นฟรีเจียและกาลาเทีย ซึ่งท่านได้ล้มเจ็บลง จากนั้นก็ได้เดินทางเข้าสู่ยุโรปพร้อมกับนักบุญลูกา และได้ตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้นที่แคว้นฟิลิปปี หรือในประเทศกรีกนั่นเอง ที่แคว้นนี้ท่านได้ถูกจับขังคุกขั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่หลังจากที่ท่านได้รับการปล่อยตัว ท่านก็เริ่มต้นเดินหน้า เริ่มประกาศพระวรสารใหม่อีกที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีก ภารกิจของท่านต้องหยุดชะงักลงต่อหน้าบรรดานักปรัชญาชาวกรีก แต่ที่เมืองโครินธ์ ท่านได้ตั้งกลุ่มคริสตชนขึ้น จากนั้น ท่านจึงได้เดินทางกลับสู่เมืองอันติโอก

     สำหรับการเดินทางครั้งที่ 3 ท่านได้เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มคริสตชนต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งขึ้น เป็นต้นกลุ่มคริสตชนที่เมืองเอเฟซัส จากนั้นก็มุ่งสู่ประเทศกรีก ไปเยี่ยมกลุ่มคริสตชนที่เมืองโครินธ์ แล้วข้ามไปเมืองมิเลตุส พลางได้แจ้งให้บรรดาสมณะทั้งหลายได้ทราบถึงการทดลองต่างๆ ที่ท่านกำลังจะได้รับและก็เป็นเช่นนั้นจริง คือ หลังจากที่ท่านได้กลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มได้ไม่นาน ท่านก็ถูกพวกชาวยิวจับขังคุก แต่เนื่องจากว่าท่านถือสิทธิ์เป็นพลเมืองโรมัน ท่านจึงได้อุทธรณ์ไปที่กรุงโรม ท่านได้ไปถึงกรุงโรมในราวปี 60 หรือ 61 และได้ถูกขังอยู่ในคุกจนถึงปี 63 แต่แม้จะอยู่ในคุก ท่านก็ยังสามารถติดต่อกับบรรดาคริสตชนที่กรุงโรมได้ ท่านได้เขียนจดหมายจากคุกและ ต่อมาในปีเดียวกันนั้นเอง ท่านก็ได้เป็นอิสระ โดยท่านได้มรณภาพในช่วงปี 67 ด้วยการถูกตัดศีรษะ

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day มกราคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 25 มกราคม