พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Monday, 26 March 2012 16:29

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 26 มกราคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ ทิโมธี

     องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านอาการผิดปกติของลำไส้, ต่อต้านโรคในกระเพราะ และทางเดินอาหาร

     บิดาของท่านเป็นชนเชื้อสายชาวกรีก ส่วนมารดาของท่านเป็นชาวยิว ท่านกลับใจหันมารับเชื่อในคริสตศาสนา ในช่วงปี 47 จากการชี้แนะชักนำของนักบุญเปาโล อัครธรรมทูต ซึ่งท่านก็ได้กลายเป็นคู่หู ผู้ช่วย และสหายสนิทอันรู้ใจของนักบุญเปาโลในเวลาเดียวกันด้วย ท่านประกอบพันธกิจมิชชนนารีแห่งการประกาศแพร่ธรรมไปตามที่ต่างๆ ได้ขึ้นเป็นผู้นำของโบสถ์ในเอเฟซัส และรับมอบจดหมายจากนักบุญเปาโล ในวาระสุดท้าย ท่านถูกรุมปาก้อนหินจนเสียชีวิต จากการที่ท่านไปต่อต้านขัดขวางเรื่องการบูชาของไดโอนิซุส มรณภาพ จบชีวิตของท่านตามแบบฉบับของมรณสัขขีผู้กล้าหาญ ที่ยอมสละได้แม้ชีวิต หากแต่ไม่ยอมละซึ่งความเชื่อ ความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day มกราคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 26 มกราคม