ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
Monday, 26 March 2012 16:36

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 31 มกราคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

 นักบุญ ยอห์น บอสโก

    องค์อุปถัมภ์ : เยาวชน, คนหนุ่มสาว

     นักบุญ ยอห์น บอสโก เกิดจากครอบครัวที่ยากจนแต่ร่ำรวยด้วยพรสวรรค์ ท่านได้รับกระแสเรียก เป็นพิเศษจากพระเจ้าให้อุทิศตัวเองให้กับเยาวชน ท่านเป็นคนที่กระฉับกระเฉงและตรงไปตรงมา

     ตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว นักบุญ ยอห์น บอสโก ได้ก่อตั้งกลุ่ม “กองหน้าร่าเริง” สำหรับต่อสู้กับบาป ต่อมาได้บวชเป็นพระสงฆ์และท่านได้มีความรู้สึกว่า งานต่างๆ ของท่านนั้นเป็นหนี้ต่อ “พระนางมารีอาที่พึ่งของคริสตชน” ท่านได้เริ่มทำงานกับพวกเยาวชนโดยหางานให้พวกเขาทำ หาบ้านให้พวกเขาอยู่เป็นเพื่อนกับพวกเขา เป็นอาจารย์และผู้คุ้มกันพวกเขาด้วย เป็นต้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของงานที่พวกเขาทำ ท่าน ได้สร้างโรงเรียนฝึกหัดอาชีพ และโรงงานท่านได้ให้ความช่วยเหลือแก่พวกนักเรียนด้วยโดยพยายามช่วย เหลือพวกเขาให้มีอาชีพ มีงานทำ นอกนั้นยังได้สอนให้พวกเขาได้เจริญชีวิตเยี่ยงคริสตชนที่ดี โดยให้เข้า ไปรับศีลศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆ ให้มีความศรัทธาต่อแม่พระ และให้พยายามบำรุงรักษากระแสเรียกของตน

     นักบุญ ยอห์น บอสโก ได้พยายามหาผู้ร่วมงานดีๆ ในระหว่างพวกเยาวชนนั้นเอง โดยได้พยายามอบรมแต่ละคนตามความถนัดของตนและตามบุคลิกของพวกเขา ท่านได้ตั้งคณะนักบวช “ซาเลเซียน” ซึ่งรับธุระทำงานแพร่ธรรมที่ยิ่งใหญ่และโดยร่วมมือกับนักบุญ มารีอาโดเมนีกา มัสซาเรลโล ท่านได้ตั้งคณะนักบวชหญิงมีชื่อว่า “ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์”นอกนั้นท่านยังได้ตั้ง “สหกรณ์ซาเลเซียน”ขึ้นอีกด้วยสำหรับช่วยเหลืองานทางด้านภายนอก ท่านได้เริ่มงานในหลายๆ แขนงสำหรับชีวิตของพระศาสนจักร ท่านเป็นคนดีและซื่ออย่างที่สุด แต่ถึงกระนั้นก็เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เป็นคนทำงานเก่ง

     ท่านเหมาะที่จะเป็นตัวอย่างของธรรมทูตในสมัยเรานี้ “วิชาครู” ตามแบบคริสตชนของท่านมุ่งที่จะสกัดกั้นความชั่วและป้องกันรักษาพวกเยาวชนไว้โดยอาศัยความเข้าใจดีซึ่งกันและกันการปรับตัวตามความต้องการของแต่ละคน ความมีเหตุผล ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ความรัก ความสนุกสนานร่าเริงยินดี การที่จะต้องอยู่กับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่า “เรารักพวกเขา” และเมื่อท่านแก่ชรา ท่านสามารถพูดกับตัวเองว่า “พ่อได้สัญญากับพระเป็นเจ้าว่า พ่อจะมีชีวิตอยู่เพื่อเยาวชนที่ยากจนของพ่อจนกระทั่งลมหายใจสุดท้าย” ผลของวิชาครูที่งดงามที่สุดของท่านผลหนึ่ง ก็คือ นักบุญ ดอมินิก ซาวีโอ เด็กอายุ 15 ปี ซึ่งเข้าใจบทเรียนของท่านได้พูดว่า “เราทุกคนที่อยู่โรงเรียนของคุณพ่อยอห์น บอสโก เราได้เรียนรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ อยู่ที่การเป็นผู้ที่มีความร่าเริงยินดีอยู่เสมอ และอยู่ที่การทำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนมิให้ขาดตกบกพร่อง”

Last modified on Friday, 28 December 2012 17:53

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day มกราคม นักบุญที่ฉลอง วันที่ 31 มกราคม