จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
Monday, 07 November 2011 13:06

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 11 มิถุนายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญบาร์นาบัส อัครสาวก

องค์อุปถัมภ์ : อันทิโอก, ไซปรัส, ต่อต้านพายุลูกเห็บ, มาริโน่ อิตาลี, มาร์เบลล่า คอสตา เดล โซล สเปน, ผู้เรียกหาสร้างสันติภาพ

นักบุญบาร์นาบัส อัครสาวก

องค์อุปถัมภ์ : อันทิโอก, ไซปรัส, ต่อต้านพายุลูกเห็บ, มาริโน่ อิตาลี, มาร์เบลล่า คอสตา เดล โซล สเปน, ผู้เรียกหาสร้างสันติภาพ
    ท่านมีชื่อเดิมว่ายอแซฟ และเป็นชาวยิว กลุ่มเชื้อสายชาวเลวี ท่านมารับเชื่อศรัทธาในพระเจ้าหลังเทศกาลเพนเทคอสเต และได้รับนามรียกขานใหม่เป็น บาร์นาบัส ถึงแม้ท่านอาจไม่ได้เป็นหนึ่งในอัครสาวก 12 องค์ ตัวท่านเองก็ถูกกล่าวถึงบ่อยๆ ใน หนังสือกิจการอัครสาวก รวมถึงได้รับการกล่าวถึงร่วมกับบรรดาประกาศกท่านอื่นๆ ด้วย ท่านเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับนักบุญ เปาโล และเฉกเช่นเดียวกับนักบุญ เปาโล ท่านก็เชื่อมั่นในพันธกิจแห่งศาสนจักร อันจำเป็นต้องประกาศความเชื่อไปให้ถึงชนชาวต่างชาติ จนถึงประชาชาติต่างๆ ซึ่งท่านก็ได้ลงแรง ดำเนินงานปฏิบัติพันธกิจนี้ร่วมกับนักบุญเปาโลทั้งที่ไซปรัส และ เอเชีย ก่อนจะแยกจากท่านไปในภายหลัง ที่ไซปรัส ท่านร่วมประกาศข่าวดี แพร่ธรรมร่วมกับนักบุญมาระโก และได้สถาปนาก่อตั้งโบสถ์ขึ้นมาที่อันทิโอก ก่อนที่จะจบชีวิตของท่านลงอย่างมรณะสัขขีในภายหลัง
 
 

Saint Barnabas 
 
นักบุญผู้ขายไร่นาของตนเพื่อเข้าร่วมเป็นศิษย์อัครสาวกของพระเยซู ศตวรรษที่ 1 
    องค์อุปถัมภ์ของเมืองไซปรัส ฟรอเรนซ์ การเก็บเกี่ยว วิงวอนการป้องกันของการเกิดเห็บ การต่อสู้ก่อนการปฏิวัติในปี 1587, การเฉลิมฉลองนักบุญบาร์นาบัสในวันนี้เป็นการระลึกถึงอิควินอคซ์ในฤดูร้อน ซึ่งเป็นวันที่ยาวที่สุดแห่งปี หรืออีกนัยหนึ่งคือมีกลางวันยาวนานที่สุด ซึ่งเป็นวันที่ชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากที่สุด คนส่วนใหญ่จะนึกถึงภาพท่านนักบุญถือที่กวาดฟาง ท่านนักบุญเป็นชาวยิวที่มาจากเมืองไซปรัส และท่านได้รับการต่อว่าในการแนะนำท่านนักบุญเปาโลแก่บรรดาเหล่าอัครสาวก ท่านนักบุญได้เข้าข้างนักบุญเปาโลในยามที่ท่านมีปากเสียงกับท่านนักบุญเปโตร 

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day มิถุนายน นักบุญที่ฉลอง วันที่ 11 มิถุนายน