-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 
Monday, 07 November 2011 17:09

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 24 มิถุนายน

Written by  Administrator
Rate this item
(1 Vote)
    ท่านมีนามว่า “บัพติส” ต่อท้าย เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพิธีล้างบาปแบบใหม่ ซึ่งในพิธีนี้ผู้มาขอรับพิธีล้างไม่ต้องจุ่มตัวลงไปแช่ในน้ำเหมือนกับในพิธีล้างของพวกยิว แต่ให้รับน้ำจากมือของศาสนบริกรผู้ประกอบพิธี และดังนี้ท่านยอห์นต้องการจะสอนว่ามนุษย์เราไม่สามารถที่จะชำระตนให้สะอาดบริสุทธิ์ได้โดยลำพังตนเอง แต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากพระเจ้า
 
    ท่านยังเป็นผู้ทำกระทำการพลีกรรมใช้โทษบาปเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านได้เริ่มใช้วินัยนี้เวลาที่ท่านเจริญชีวิตอยู่ในกลุ่มนักบวชในถิ่นทุรกันดาร ท่านเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาประกาศกทั้งหลายของชนชาติอิสราแอล ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าท่านสามารถชี้ให้เห็นเป้าหมายของคำพยากรณ์ต่างๆ และเพื่อเป็นเครื่องหมายชี้แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ตามแบบของบรรดาประกาศกที่ยิ่งใหญ่ในพันธสัญญาเดิม นักบุญ ลูกา ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องการบังเกิดมาของท่าน โดยแสดงให้เห็นถึงภูมิหลังของกระแสเรียกที่สำคัญๆ ของบรรดาประกาศกในสมัยพันธสัญญาเดิม

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day มิถุนายน นักบุญที่ฉลอง วันที่ 24 มิถุนายน