พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Monday, 07 November 2011 12:00

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 7 มิถุนายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

 

นักบุญ เดโอคาร์
องค์อุปถัมภ์ : คนตาบอด, ผู้มีปัญหาทางจักษุ
     ท่านเป็นฤาษีในเขตคามป่าฟรานโคเนีย ใกล้ๆ กับบริเวณฟูลด้า เขตพื้นที่อันกลายเป็นประเทศเยอรมันในปัจจุบัน ท่านเป็นนักเรียนทางจิตวิญญาณของนักบุญ อัลควิน ที่อัลเชน ประเทศเยอรมัน ท่านถูกจัดเป็นนักพรตในคณะเบเนดิคทิน และได้รับการคัดเลือกบรรจุมารับหน้าที่สำคัญอย่าง Missus Regius หรือ ผู้ส่งสารแห่งองค์กษัตริย์ เจ้าหน้าที่ทางการแห่งราชสำนัก ในปี 802 และท่านยังเป็นผู้นำพาพระธาตุของนักบุญ โบนิเฟซ ไปยังฟูลด้า ในปี 819 อีกด้วย ส่วนอัศจรรย์ที่ขึ้นชือลือชาที่สุดอย่างหนึ่งของท่าน คือการรักษา ช่วยให้เด็กที่ตาบอดสามารถกลับแลเห็นได้ ผ่านการสวดภาวนาของท่าน

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home นักบุญตลอดปี St.Day มิถุนายน นักบุญที่ฉลอง วันที่ 7 มิถุนายน