Monday, 07 November 2011 12:00

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 7 มิถุนายน

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

 

นักบุญ เดโอคาร์
องค์อุปถัมภ์ : คนตาบอด, ผู้มีปัญหาทางจักษุ
     ท่านเป็นฤาษีในเขตคามป่าฟรานโคเนีย ใกล้ๆ กับบริเวณฟูลด้า เขตพื้นที่อันกลายเป็นประเทศเยอรมันในปัจจุบัน ท่านเป็นนักเรียนทางจิตวิญญาณของนักบุญ อัลควิน ที่อัลเชน ประเทศเยอรมัน ท่านถูกจัดเป็นนักพรตในคณะเบเนดิคทิน และได้รับการคัดเลือกบรรจุมารับหน้าที่สำคัญอย่าง Missus Regius หรือ ผู้ส่งสารแห่งองค์กษัตริย์ เจ้าหน้าที่ทางการแห่งราชสำนัก ในปี 802 และท่านยังเป็นผู้นำพาพระธาตุของนักบุญ โบนิเฟซ ไปยังฟูลด้า ในปี 819 อีกด้วย ส่วนอัศจรรย์ที่ขึ้นชือลือชาที่สุดอย่างหนึ่งของท่าน คือการรักษา ช่วยให้เด็กที่ตาบอดสามารถกลับแลเห็นได้ ผ่านการสวดภาวนาของท่าน
Administrator

Latest from Administrator

back to top