Friday, 30 March 2012 12:50

นักบุญที่ฉลองวันที่ 31 มีนาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

นักบุญ เบนจามิน

     สังฆานุกร นามของท่านมีความหมายแปลว่า บุตรแห่งมือขวา ท่านเป็นสังฆานุกร และได้ถูกจองจำเป็นเวลาร่วมปีจากเหตุผลด้านความเชื่อความศรัทธาของท่าน ท่านได้รับการปล่อยตัวภายใต้เงื่อนไขว่า ท่านต้องไม่เอ่ยวาจาเทศน์สอนเกี่ยวกับเรื่องของคริสต์ศาสนา ในสถานซึ่งคนในราชสำนักอาจได้ยินได้ฟังได้ ดังนี้เอง ท่านจึงผันตัวองมาเป็นนักเทศน์ตามท้องถนนแทน และออกประกาศพระวาจา ออกเทศน์สอนคำสอนในสถานใดๆ ก็ตามมีผู้คนอยู่ และเพราะการแพร่ธรรมที่ดูเหมือนเป็นการขัดขืนดื้อรั้นของท่านนี่เอง ทำให้ในช่วงรัชสมัยของการเบียดเบียนของกษัตริย์ วาราเนส ท่านได้ถูกจับกุมตัว จองจำ ทรมาน และถูกรุมแทงที่ปักหลักมีดจนเสียชีวิต มรณภาพตามแบบฉบับของมรณสัขขีผู้ศักดิ์สิทธิ์ไป

Administrator

Latest from Administrator

back to top