Friday, 30 March 2012 12:32

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 18 มีนาคม

Written by  Administrator
Rate this item
(1 Vote)

นักบุญซิริล แห่ง เยรูซาเล็ม

     ท่านถูกเลี้ยงดูขึ้นมาในฐานะคริสตชนคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็ม ท่านเติบโตและได้รับการสอนสั่ง ได้รับการศึกษามาอย่างดี โดยเฉพาะในแวดวงสาขาทางศาสนา ท่านได้ออกบวช บรรพชาเป็นสงฆ์ และได้รับศีลเจิมโดยนักบุญแม็กซิมุส ท่านได้กลายเป็นครูที่เลื่องลือมากสามารถ และสามารถสอนสั่งศิษย์ได้อย่างดี และเป็นที่รักยิ่ง โดยบทคำสั่งสอน บทคำสอนที่ท่านได้เคยสอนสั่งเอาไว้ ยังเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการสั่งสอนของทางคริสตจักรในยุคแรกๆ อีกด้วย ท่านเป็นพระบิชอปแห่งกรุงเยรูซาเล็มในปี 348 ก่อนจะถูกขับไล่ออกไปถึงสามคราโดยพวกถือลัทธิ อะริอัน ที่มักจะกล่าวโทษให้ร้ายท่านในข้อหาจำพวก ขายเครื่องตกแต่ง นำของในโบสถ์ออกมาขาย หากแต่แท้จริงแล้ว เป็นเหตุผลในด้านสาขาทางเทวศาสตร์ต่างหาก ท่านได้เข้าร่วมกับสภาแห่งเซเลย์เซีย ในปี 359 และได้เข้าร่วมกับสภาแห่งคอนสแตนติโนเปิล ในปี 381 โดยท่านได้ถูกยกย่องเชิดชูเป็นบิดาจารย์กรีกแห่งศาสนจักร เช่นเดียวกับยศปราชญ์แห่งศาสนจักรด้วย

Administrator

Latest from Administrator

back to top